Anyone from Negros Island?

in Filipino 27.60 Karma
Sino nakatira sa negros dito taas kamay! hahaha

Comments

This discussion has been closed.