Anyone from Negros Island?

in Filipino 22.90 Karma
Sino nakatira sa negros dito taas kamay! hahaha

Comments

This discussion has been closed.